Συνεργαζόμενοι Φορείς

Η Σύμπραξη

Fieldscale ΙΚΕ

Η Fieldscale είναι εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού προσομοίωσης βιομηχανικών εφαρμογών με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ιδρύθηκε το 2014 και σήμερα απασχολεί συνολικά περισσότερους από 25 εργαζομένους ως επί το πλείστον Μηχανικούς. Βασικός στόχος της Fieldscale είναι να προσφέρει υψηλού επιπέδου προϊόντα και υπηρεσίες σε εταιρείες τεχνολογίας σε όλο τον κόσμο, ενώ το όραμά της είναι να επεκτείνει τα όρια χρήσης της προσομοίωσης, καθιστώντας την προσιτό και χρήσιμο εργαλείο για κάθε μηχανικό. Για το σκοπό αυτό η Fieldscale αναπτύσσει εξειδικευμένα λογισμικά προσομοίωσης βιομηχανικών εφαρμογών, με βασικούς άξονες την αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων προσομοίωσης, την ευκολία στη χρήση, την ταχύτητα προσομοίωσης και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων με μορφή οικεία στον χρήστη. Τα λογισμικά προσομοίωσης που αναπτύσσει, συνεισφέροντας σημαντικά στη σχεδίαση και παραγωγή νέων προϊόντων, καλύπτουν τη συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη της βιομηχανίας για μείωση του χρόνου και του κόστους παραγωγής τους τελικού προϊόντος. Το πρώτο χρονικά λογισμικό προσομοίωσης της Fieldscale, σχεδιασμένο ειδικά για την βιομηχανία παραγωγής οθονών αφής, είναι το Fieldscale SENSE.

Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων ΑΠΘ

Το Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων (ΕΥΤ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ιδρύθηκε το 1984 και θεσμοθετήθηκε το 2001 με το Προεδρικό Διάταγμα υπ. αριθ. 80/ΦΕΚ Α 66/2001. Εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της παραγωγής και μέτρησης υψηλών τάσεων και ισχυρών ρευμάτων, διηλεκτρικές μετρήσεις, της συμπεριφοράς αερίων, υγρών, στερεών διηλεκτρικών καθώς και υψηλού κενού, του συντονισμού μονώσεων και μέσων προστασίας έναντι υπερτάσεων των τεχνικών εγκαταστάσεων και διατάξεων, της αντικεραυνικής προστασίας και γειώσεων. Συγκεκριμένα, έχει ως αποστολή:

  • Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών καθώς και άλλων τμημάτων του ΑΠΘ σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητάς του.
  • Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα με κοινούς επιστημονικούς στόχους.
  • Τη διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση αναγνωρισμένων επιστημόνων.
  • Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη διεξαγωγή ελέγχων και δοκιμών διηλεκτρικής αντοχής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού διανομής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, εξειδικευμένες μελέτες αντικεραυνικής προστασίας και γειώσεων καθώς και υπολογισμού και συντονισμού ηλεκτρικών μονώσεων.

Tο Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων έχει αναπτύξει και εφαρμόσει πολλές σύγχρονες τεχνικές ανίχνευσης ηλεκτρικών μερικών εκκενώσεων και μέτρησης των χαρακτηριστικών τους. Προϊόν της πολυετούς αυτής ερευνητικής δραστηριότητας του αποτελούν πολλές εφαρμογές λογισμικού ως χρήσιμα εργαλεία για μηχανικούς που ασχολούνται με τη σχεδίαση και αξιολόγηση συστημάτων υψηλής τάσης και το συντονισμό μονώσεων συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας.